Category: Nghĩ vụn

April 2, 2007 / Nghĩ vụn

Hình như các nhà văn lớn, các nhà văn nặng kí đều có một tác phẩm gì đó dính dáng đến sông hay sao í. Hoàng Phủ Ngọc Tường thì “Ai đã…

March 19, 2007 / Nghĩ vụn

Cuối mỗi câu là một dấu chấm câu. Dấu chấm câu đơn giản chỉ là một ký hiệu, cũng như những con chữ. Nhưng những, “?”, “.” , “!”, “…” thì không…

March 18, 2007 / Nghĩ vụn

(hình ảnh lấy từ blog CuoiHK) Trong một đời người có mỗi 2 việc là chỉ có 1 lần xảy ra: chỉ sinh ra một lần và chỉ chết một lần. Sinh…

October 27, 1988 / Nghĩ vụn

Thực hiện kế hoạch “Mỗi ngày một cốc (vại) sữa” để xem rốt cục là mình có thể trở nên đàng hoàng hơn, to đẹp hơn được không nào…