Category: Nghĩ vụn

June 13, 2010 / Nghĩ vụn

“Huế là quê hương đi để mà nhớ, chứ không phải ở để mà thương” Bị sự ám ảnh gặm nhấm đến điêu tàn. Nhiều lúc chỉ đơn giản là thèm được…

June 12, 2010 / Những gạch đầu dòng

* *             * * Tôi nâng niu sự mù quáng của mình *             * *

June 9, 2010 / Nghĩ vụn

Trà đạo thì sang mà rắc rối nhiêu khê quá, thôi thì trà đá cho vừa rẻ vừa tiện. Câu phía trên được viết từ 3 tháng trước, rồi tịt luôn, giờ…

June 1, 2010 / Nghĩ vụn
May 24, 2010 / Nghĩ vụn