Category: Nghĩ vụn

January 15, 2014 / Nghĩ vụn

Vợ mình cứ bảo mình bị hôi nách nhẹ. Thực ra có phải thế đâu, đấy là mùi cơ thể đấy chứ. Sở hữu vũ khí hạt nhân nó khác cơ. Mà…

January 5, 2014 / Nghĩ vụn
January 4, 2014 / Nghĩ vụn

    Có những cái để tự nhiên thì rất bình thường, nhưng hễ gọi tên ra là lại hóa sến.  

January 2, 2014 / Nghĩ vụn

Hình như gần đây người ta mới hay gọi cái New Year Eve, hay tên dài dòng “lúc chuyển tiếp từ năm cũ sang năm mới dương lịch” là giao thừa. Xét…

December 23, 2013 / Nghĩ vụn

Trong bất kì của khỉ nào của cuộc sống, bạn luôn luôn có thể tìm được trạng thái lưng chừng, kiểu như hơi no nằm giữa no và đói, mờ mờ nằm…