Category: Những gạch đầu dòng

April 5, 2009 / Những gạch đầu dòng

Triết lý của những người trùng tu tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa hiện nay là: Đã trùng tu là phải đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Thế nên…

March 25, 2009 / Những gạch đầu dòng

Tôi biết rằng mình nhỏ nhen, ti tiện và bẩn thỉu. Nói chung là một kẻ tiểu nhân. May mắn làm sao, tôi đủ hèn để không quá hèn hạ. Tôi cũng…

February 2, 2009 / Những gạch đầu dòng

Nhận được một thẻ vàng có nghĩa là bạn có thể phạm lỗi thêm lần nữa.

January 28, 2009 / Những gạch đầu dòng

Nói chung, phần lớn những cuốn sách có thể khiến tôi đọc một mạch từ đầu tới cuối đều là những cuốn rẻ tiền.

January 11, 2009 / Những gạch đầu dòng

Điều may mắn đối với bọn trẻ con là phần lớn người lớn đều đọc những tác phẩm thiếu nhi khi đã quá muộn, chứ nếu đọc từ truyện cổ tích từ…

December 23, 2008 / Những gạch đầu dòng

Tôi chắc chắn mình là người lương thiệnbởi lương tâm tôi vẫn cắn rứt thường xuyên (!)

December 4, 2008 / Những gạch đầu dòng

Sáng dậy, nếu có một xe chở đầy những bó mùi già chạy qua trước cửa, mình sẽ nghĩ ngay hôm nay là ba mươi tết. Nhưng chẳng thấy mùi già nên…

November 19, 2008 / Những gạch đầu dòng
November 5, 2008 / Những gạch đầu dòng

Trong tay vài người, ngay cả “Fuck you” hay “Son of bitch” cũng có thể được sử dụng như những mỹ từ. Trong miệng một vài kẻ khác, chúng trở thành đồ…

October 29, 2008 / Những gạch đầu dòng

Đôi khi tôi bỗng có cảm giác sợ phải nhìn thẳng vào mắt mình, dù chỉ là nhìn qua gương.