Category: Những gạch đầu dòng

Gạch đầu dòng

  Nhà tôi có nuôi một con mèo đen. Nửa đêm, con mèo lẻn vào phòng, và cánh cửa khô…

Nên nhìn vào chỗ nào của giai để nhận ra hoa đã có chủ ?

Các gái gặp một giai đẹp, hợp lý, vừa miếng, mà vẫn chưa dám bụp, vì chưa biết tình hình…

Sống gửi, thác về

  Đêm qua, tôi nằm mơ có một người thân của mình ra đi vĩnh viễn. Trong giấc mơ đó,…

Gạch đầu dòng (12)

  Có một lần, lang thang lần mò trong hiệu sách cũ, tôi vớ được một cuốn dày dày chưa…

Gạch đầu dòng (12)

  Trong những chuyến đi xa, vài ngày hoặc dài ngày, hàng ti tỉ thứ mùi đã va đập vào…

Gạch đầu dòng sột soạt

Dường như những gì đã trải qua trong cuộc đời này đều được ghi vào một cuốn sổ, với những…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.