Category: Những gạch đầu dòng

Cao thủ

Một lần cách đây mấy tuần, phi đến chỗ biểu diễn của CLB Ca trù Thăng Long thì thấy có…

Giếng

Tôi không muốn là một tấm thảm đỏ, để một số người dẫm lên tôi và nghĩ: “Chà, thật là…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.