Chuyên mục: Những gạch đầu dòng

Tháng Tư 7, 2008 / Những gạch đầu dòng

Một lần cách đây mấy tuần, phi đến chỗ biểu diễn của CLB Ca trù Thăng Long thì thấy có một ông chạc bốn mươi tuổi, ăn mặc lôi thôi, xách cái…

Tháng Ba 30, 2008 / Những gạch đầu dòng

Tôi không muốn là một tấm thảm đỏ, để một số người dẫm lên tôi và nghĩ: “Chà, thật là vinh dự !”, trong khi một số kẻ khác chỉ đơn giản…