Category: Những gạch đầu dòng

Gạch đầu dòng bình thường

Trong hầu như mọi câu chuyện, luôn có một ai đó, hoặc ít nhất là cái gì đó phải chết….

Lưng

Người ta nói: phía sau mỗi người có cả một thế giới. Thế phía trước là gì, khi họ quay…

  [caption id="attachment_4120" align="aligncenter" width="400"]Nguồn: generalcomics.com Nguồn ảnh: generalcomics.com[/caption]
  Nhiều khi mình cũng muốn làm một số việc tồi tệ đê tiện, mà nhìn quanh thấy đời buồn quá, không làm nổi.  

Đời buồn

    Nhiều khi mình cũng muốn làm một số việc tồi tệ đê tiện, mà nhìn quanh thấy đời…

Bỗng dưng dừng lại

Hồi mới đây, có lần mình đang phóng xe trên đường, đèo vợ đằng sau, định quay lại nói cái…

Tự sợ

Đáng ngán nhất trên đời là gì thì mình không biết, nhưng ngán nhì là một người đàn ông điềm…

về đàn ông

vấn đề là có người mãi không lớn được  

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.