Category: Nghĩ vụn

November 12, 2019 / Nghĩ vụn
November 10, 2019 / Nghĩ vụn

Khi tôi nhận thấy trong mình đang có điều gì đó thôi thúc được viết ra , tôi viết. Nhưng không phải lúc nào những gì viết ra cũng được post lên.

November 5, 2019 / Nghĩ vụn

“Tan biến” là tiêu đề cuốn sách của John Krakauer về hành trình chinh phục đỉnh Everest bỗng ngoặt một phát trở thành thảm họa. Cuốn sách còn là lời lý giải…

November 2, 2019 / Nghĩ vụn

666

Mình có một địa chỉ mail được lập từ hồi còn học cấp 3, đặt bằng chiều cao và cân nặng của mình lúc ấy, viết liền nhau. Nó được coi như…

October 29, 2019 / Nghĩ vụn

Mình không nhớ tuổi 17 của mình đã trôi qua như thế nào. Là tuổi 17, chứ không phải là 16 hay 18. Khi 16 tuổi là năm hết lớp 9 để…

October 23, 2019 / Nghĩ vụn
October 15, 2019 / Nghĩ vụn
September 30, 2019 / Nghĩ vụn
September 28, 2019 / Nghĩ vụn
September 19, 2019 / Nghĩ vụn