Viết ngắn cho ngày 27

Tôi viết entry này, một trong những entry đầu tiên trên blog Yahoo! 360 từ năm 2007, đến giờ chắc cũng được 4 năm. Trong 4 năm đó đã có rất nhiều điều xảy ra, ví dụ như hàng chục lần thay dầu xe máy, hàng vạn Km đường đi qua, và, hàng chục ngàn tin nhắn qua lại và vô số lần nạp thẻ điện thoại… Chỉ 4 năm mà đã lắm chuyện như thế, huống chi 23 năm.

Cả một cuộc đời sẽ được mấy lần 23 năm ? Nhiều thứ mong manh quá, như bác nhà gần đối diện mất đã giỗ đầu tháng trước, bà ngoại mất cũng giỗ đầu gần nửa năm trước, bác hàng xóm khu tập thể nhà ông bà ngoại, mới hôm trước còn nói cười được, cũng vừa mất. Không chỉ là cuộc sống mà còn cả tình yêu. Không chỉ là cuộc sống và tình yêu, mà không cẩn thận thì ngay cả điện thoại, xe máy, laptop cũng mất béng, nhanh lắm.

Một đặc điểm chung của nhiều người trẻ là sự cô đơn. Những thế hệ sau này thì chưa biết, nhưng những thế hệ trước đều đã từng thế. Tôi không hiểu tại sao khi trẻ người ta lại cô đơn và buồn đến vậy. Và bao giờ thì hết buồn và cô đơn ? Nếu hết hẳn thì chắc không bao giờ.

Bây giờ tự nhìn lại mình từ góc nhìn bi quan, tôi chỉ có thể mô tả mình là một kẻ già nua mãi không chịu trưởng thành.

Nếu chuyển sang góc nhìn lạc quan, nội dung cũng vẫn như trên, và thêm một câu chót.

Tôi là một kẻ già nua mãi không chịu trưởng thành. Nhưng phía trước vẫn sẽ còn nhiều điều xảy ra lắm.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: