Vừa ngủ dậy

Không nóng

Không lạnh

Chong chóng quay

Loay hoay

Lạc !

Mới ra lò

One Comment

  1. 4_leaf_clover aka Ng
    October 25, 2007
    Reply

    ?????
    hix,khó hỉu wa',vượt tầm hỉu bík của tui T________T

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?