Tôi hiểu rằng dù bất kỳ điều gì xảy ra, cũng phải giữ lại một chút ít tự trọng cho mình làm vốn, nghĩa là nhất định không bao giờ được đem nó ra đặt cửa, dù canh bạc có lớn đến mấy đi chăng nữa.

 

 

Gạch đầu dòng đen đỏ

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: