Bỗng dưng dừng lại

old-couple

Hồi mới đây, có lần mình đang phóng xe trên đường, đèo vợ đằng sau, định quay lại nói cái gì đấy với vợ, xong lại thôi, vì tự dưng thấy không phải chuyện gì cũng nói toạc ra hết, cái này không nói có khi lại tốt hơn.

Xong tự dưng trong lòng gợn lên cảm giác là lạ. Vừa đi vừa nghĩ mãi mới nhận ra từ khi lấy vợ, lâu nay mình chả bao giờ nghĩ xem chuyện này chuyện kia nên nói hay không nên nói.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: