Trò chuyện với cái bóng

Hắn luôn bảo rằng thực ra tôi chỉ là kẻ sao chép đần độn.

Nhưng hắn, hắn mới là cái bóng của tôi cơ mà !

– Còn mày lại là cái bóng của những kẻ khác. Mày chẳng khác gì tao. – Hắn nói – Thậm chí, có khi mày mới chính là cái bóng của tao cũng nên.

Từ đó tôi không dám ra chỗ nắng.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?