Trí khôn của ta đây [truyện tranh]

Mấy hôm trước post cái entry Trí khôn của ta đây, hôm nay thế quái nào lại vớ được quả truyện tranh này, cười không nhịn nổi.

Facebook của tác giả .

Vào link này để xem fullsize.


« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.