Thơm

Trưa học về đi sau chiếc xe đạp chở đầy mùi già, hít hít mấy hơi cứ tưởng lại sắp tết, lúc sau mới nghĩ ra, nước thơm quanh năm lúc nào cũng có thể tắm được.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.