Thời của mẹ và thời của con hay Người nào, vật nào chỗ ấy

(Cháu mượn tạm cái tên một chuyện của cụ Andersen nhá ?)

Thời của mẹ, mẹ đi học đội mũ rơm và mang đèn dầu.
Thời của mẹ, mẹ đi bộ 10 km rồi nhảy 2 tuyến xe khách mới đến được trường.
Thời của mẹ, mẹ tự biết nấu cơm, chăm lo nhà cửa trước khi ông bà về.
Thời của mẹ, mẹ sưu tập bướm, sưu tầm tem…
Thời của mẹ, trò giải trí là trèo lên nóc nhà chơi.
Thời của mẹ, là ăn không đủ no.
Thời của mẹ, hàng xóm trong khu tập thể đều biết nhau cả.

Thời của con, đi học bằng xe máy, 3 ngày 3 chục tiền xăng,
Thời của con, chat chit, đế chế, star, halflife là trò giải trí.
Thời của con, con không có một cái nóc nhà. Nóc nhà mình lợp kín mất rồi.
Thời của con, thú vui trèo tường không còn nữa, vì những lớp chấn song chống trộm.
Thời của con, bộ sưu tập tem bỏ xó. Bây giờ người ta gửi mail, chat, hay dùng SMS.
Thời của con, đi một phần 5 đời người mới thấy có một bãi cỏ có thể thoải mái ngả lưng.

Thời của em con, bãi cỏ để ngả lưng không thiếu, nhưng bãi cỏ ấy lại đầy những kim tiêm.

Người nào, vật nào chỗ ấy

P/s: lâu ko viết, gõ lăng nhăng một tí cho đỡ buồn

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.