Sến

Đinh, lim, SẾN, táu
Đinh, lim, SẾN, táu

 

 

Có những cái để tự nhiên thì rất bình thường, nhưng hễ gọi tên ra là lại hóa sến.

 

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?