Vịnh Xuân

Vịnh Xuân dạy tôi: không bao giờ được phép là người giơ nắm đấm ra trước, nhưng khi đối phương đã giơ nắm đấm ra thì nắm đấm của tôi phải tới đích trước.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: