Vịnh Xuân

Vịnh Xuân dạy tôi: không bao giờ được phép là người giơ nắm đấm ra trước, nhưng khi đối phương đã giơ nắm đấm ra thì nắm đấm của tôi phải tới đích trước.

Mới ra lò

One Comment

  1. ღChipღ
    July 27, 2008
    Reply

    Vịnh Xuân hay Vĩnh Xuân ạ ?

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?