Vết sẹo

Ngày xưa, khi được sinh ra, tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ.
Còn bây giờ, tôi là một vết sẹo.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.