Trò chuyện với bóng tối

*

*

Bóng tối nói, ta sẽ nuốt trửng mi.
Tôi nói, mi chỉ là một phần trong ta mà thôi.
Và rồi chúng tôi ngồi im lặng, trong khi chiều đang tàn dần trên những bức tường vôi loang lổ.

*

*

*

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.