Trái đất nằm nghiêng

Ôi số phận con người
Như mỗi đêm trái đất ngủ
tấm lưng trần quay về phía mặt trời

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.