Trà muộn

Tôi dốc ngược ấm trà. Tất cả những gì còn lại là nửa chén trà nguội ngắt và một dòng nước mảnh bằng que tăm chảy xuống từ vòi ấm. Những lá trà xác xơ. Tôi tự trách mình đã không châm thêm nước sôi từ khi trà còn lưng lửng.

Tối hôm sau, tôi chỉ dốc được có một phần tư chén trà. Những lá trà ủ ê trong ấm.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?