Trước lúc đi ngủ

Những ý tưởng điên rồ và ngông cuồng thường ào ạt đến trong đêm,

ngay trước lúc tôi đi ngủ.

Chúng không sống được qua đêm.

Còn thiếu chúng, tôi sẽ không sống được qua ngày.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: