Tôi đọc nửa chừng cuốn sách và sắp sửa thấy rằng nó khá được.
Đột nhiên tôi phát hiện ra tác giả đã quá chú ý đến việc viết sao cho hay.