Sách cũ

Tôi yêu những quyển sách cũ hơn là sách mới. Sách mới chỉ cần có tiền là mua được, còn sách cũ muốn mua được ngoài có tiền còn phải có duyên. Cái này hình như người ta gọi là… tiền duyên.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.