Vượt qua ranh giới cuối cùng của sự cô đơn, tôi thấy một bao la người đang đứng trên mảnh đất cô độc.