*

*

Tuổi thơ đi qua những giấc ngủ êm, sáng thức dậy thấy ngày lưng chừng nặng. Mỗi ngày thêm một hai điều lo lắng. Chạy tung tăng rồi vẫn nhớ khóa cổ xe.

*

*

*