Gạch đầu dòng

Tôi cứ ngỡ rằng tất cả chỉ là một trò chơi, cho đến khi tôi chết và dòng chữ: “Game over” hiện ra.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: