Gạch đầu dòng

Loài người, bằng việc đặt ra luật lệ và quy định, đã thừa nhận thất bại muôn đời của đạo đức.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?