Những con đường


Nếu bạn đã đi dở một đoạn đường, rồi chợt nhận ra tuy mọi con đường đều dẫn đến Roma thật, nhưng con đường mình đang đi lại là con đường dài nhất hoặc dài nhì gì đó, liệu bạn có quay lại và đi con đường khác không ?
« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: