Nghĩa đen và nghĩa bóng

Các cụ đã dạy rồi, nếu muốn “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” thì phải “Kiếm củi ba năm thiêu một giờ“. Quả là chí lí !

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?