Nên nhìn vào chỗ nào của giai để nhận ra hoa đã có chủ ?

Các gái gặp một giai đẹp, hợp lý, vừa miếng, mà vẫn chưa dám bụp, vì chưa biết tình hình trận địa thế nào ? Thử nghĩ xem, nên nhìn vào chỗ nào của giai để nhận ra hoa đã có chủ? Gợi ý nhé, chỗ ngay gần mông ấy.

Câu trả lời là nhìn vào cái yên xe máy, chính xác là nửa sau cái yên xe máy. Vào các bãi gửi xe, người ta thường ghi số xe lên yên. Giai nào là hoa đã có chủ, đích thị là những số xe nhằng nhịt ấy sẽ bị mờ tịt đi vì bị mài mòn bằng… mông sấn.

Vậy là cứ phải lui cui bám đuôi giai ra đến tận xe, đợi giai đặt mông xuống cho chắc chắn đấy là xe giai thật, rồi trợn mắt lên soi thật kỹ yên sau của xe xem những vết số xe có bị mờ không. Từ chối bảo hành cho mệnh đề ngược lại, từ chối bảo hành khi giai mới rửa xe, và nếu giai đi ô tô, xe bus hoặc xe đạp, thì cũng móm luôn.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: