Nước mắt và cá sấu

*

Kỳ lạ thay, tôi có thể rớt nước mắt ngay cả trước cái chết của một con cá sấu.

*

*

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: