Giếng

Tôi không muốn là một tấm thảm đỏ, để một số người dẫm lên tôi và nghĩ: “Chà, thật là vinh dự !”, trong khi một số kẻ khác chỉ đơn giản chùi chân lên tôi và không nghĩ gì cả.
« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: