Gạch đầu dòng

 

 

 

Tôi ngồi bên cạnh, nhìn vào xác con mèo đen của tôi đã lạnh ngắt và cứng quèo.

Con mèo chết rồi. Con mèo chết rồi. Con mèo chết rồi.

 

 

 

 

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: