Gạch đầu dòng nhanh chậm

*

Thực ra vấn đề không nằm ở chỗ sống nhanh hay chậm, mà là anh có biết thưởng thức những gì đang trôi qua không.

Những khi đi một mình, tôi phóng xe máy rất nhanh, không phải tôi vội vàng, chỉ bởi tôi thèm tốc độ. Và khi phóng thật nhanh như thế, tôi cũng phải đánh đổi biết bao nhiêu. Vẫn quãng đường ấy, phóng càng nhanh, những phút được sống trong cảm giác về tốc độ của tôi càng ngắn.

Chẳng có nhanh, cũng chẳng có chậm, chỉ có hiện tại mà thôi. Chúng ta thưởng thức hiện tại theo những cách khác nhau.

*

*          *

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?