Gạch đầu dòng mù quáng

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?