*

*             *

*

Tôi nâng niu sự mù quáng của mình


*             *

*