Gạch đầu dòng mù quáng

*

*             *

*

Tôi nâng niu sự mù quáng của mình


*             *

*

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?