Gạch đầu dòng đạo đức

*

Vâng, thì tôi là một thằng đạo đức giả, nhưng điều đó không có nghĩa những gì tôi nói đều sai.

*

*

 

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: