Gạch đầu dòng

Mới ra lò

One Comment

  1. Ngải Hạ
    October 30, 2008
    Reply

    nẫu

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?