Gạch đầu dòng

Chỉ đổi một câu nói, tỉ như “Xin lỗi !” hay “Cảm ơn !” chẳng hạn để lấy sự thanh thản trong lòng, là đắt hay là rẻ ?

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: