Gạch đầu dòng

Chỉ đổi một câu nói, tỉ như “Xin lỗi !” hay “Cảm ơn !” chẳng hạn để lấy sự thanh thản trong lòng, là đắt hay là rẻ ?

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.