Gạch đầu dòng

Trong tay vài người, ngay cả “Fuck you” hay “Son of bitch” cũng có thể được sử dụng như những mỹ từ. Trong miệng một vài kẻ khác, chúng trở thành đồ trang sức, như những chiếc răng bịt vàng vậy.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: