Gạch đầu dòng


Tôi chắc chắn mình là người lương thiện
bởi lương tâm tôi vẫn cắn rứt thường xuyên (!)

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?