Gạch đầu dòng

Mỗi khi một người xung quanh tôi chết đi,
tôi sống bù cho cả phần của họ.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?