Gạch đầu dòng

Nhận được một thẻ vàng có nghĩa là bạn có thể phạm lỗi thêm lần nữa.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?