Gạch đầu dòng

Tôi sẽ thực là kẻ bất hạnh nếu một buổi sáng mùa thu nào đó, tôi bật máy tính, vào folder Natural Sounds, mở file âm thanh mang tên Ocean Waves.mp3 chẳng hạn, để được nghe tiếng sóng vỗ, hay một file khác, Morning Songbirds.mp3 chẳng hạn, để được nghe tiếng chim hót.

Lúc ấy, tất cả những gì tôi nhớ chỉ là những filename.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.