Gạch đầu dòng

Tôi biết rằng mình nhỏ nhen, ti tiện và bẩn thỉu. Nói chung là một kẻ tiểu nhân. May mắn làm sao, tôi đủ hèn để không quá hèn hạ. Tôi cũng đủ kiềm chế để không ngụy quân tử đến mức trở thành quân tử. Mà nếu thế thật thì thật nguy hiểm.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: