Gạch đầu dòng

Triết lý của những người trùng tu tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa hiện nay là: Đã trùng tu là phải đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Thế nên tốt nhất là đập đi làm lại từ đầu, trông có hơi mới với hơi khác trước tí thôi, nhưng một trăm linh một năm nữa là đều thành đồ cổ với di sản tất.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?