Đôi mắt

Tôi đã bán đôi mắt của mình cho một kẻ mù lòa giàu có và nhận được khoản tiền đủ để mua mười hai chiếc máy ảnh tốt nhất, mỗi tháng có dùng một chiếc khác nhau. Tôi cũng đủ tiền thuê cả người sử dụng những chiếc máy ảnh ấy cho mình nữa. Sắp tới, có lẽ tôi sẽ bán nốt đôi tai để mua thêm thẻ nhớ và bộ pin máy ảnh, tôi có thể chụp được nhiều ảnh hơn.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: